BIESSE: CNC, sezionatrici, bordatrici

Macchine per ogni lavorazione legno made in BIESSE: CNC, Sezionatrici, Bordatrici, Levigatrici e Inseritrici.
Tante soluzioni per un duplice obiettivo: qualità e produttività.

Biesse JADE 240

Biesse Akron 1100

Biesse AKRON 1400

Biesse ROVER A

Biesse ROVER B

Biesse ROVER B FT

Biesse SELCO SK4

Biesse SELCO WN6

Biesse OPERA 5

Biesse WINLINE 16